The Challenge

Evaluarea percepției publicului față de sursele de energie regenerabilă și a sustenabilității.

În cadrul acestui studiu…

…ne-am concentrat pe evaluarea percepției publicului față de sursele de energie regenerabilă și a sustenabilității. Am implementat o combinație de metode de cercetare, inclusiv sondaje la nivel național, focus grupuri și interviuri în profunzime. Am dezvoltat un sondaj reprezentativ, adresând întrebări legate de gradul de conștientizare, nivelul de încredere și preferințele publicului cu privire la utilizarea surselor de energie curate.

Rezultatele studiului nostru au relevat faptul că există un nivel semnificativ de conștientizare a importanței energiei regenerabile și a sustenabilității în rândul publicului. Cu toate acestea, am identificat și unele neclarități și reticențe în adoptarea acestor surse de energie. Am evaluat factorii care influențează percepția publicului și am oferit recomandări specifice pentru campanii de educație și conștientizare, în vederea promovării și încurajării utilizării surselor de energie regenerabilă.

Rezultatele studiului nostru au fost folosite de diverse organizații și autorități în dezvoltarea politicilor și strategiilor energetice durabile. Recomandările noastre au inclus modalități de creștere a gradului de conștientizare publică, dezvoltarea infrastructurii pentru energiile regenerabile și încurajarea implicării publicului în adoptarea comportamentelor sustenabile.

“Am colaborat cu Petential Research pentru realizarea unui studiu privind percepția publică asupra energiei regenerabile și a sustenabilității. Experții lor au abordat cercetarea cu profesionalism și rigurozitate, oferindu-ne o perspectivă clară asupra opiniei publice și a barierele percepute în adoptarea surselor de energie curate. Rezultatele studiului lor ne-au ghidat în dezvoltarea și implementarea unor strategii eficiente de educație și conștientizare, care au adus rezultate semnificative în promovarea energiei regenerabile și a comportamentelor sustenabile. Recomand cu căldură serviciile lor de cercetare de înaltă calitate.”

Armand Dobrotă

Manager de proiect pentru energie regenerabilă

Ai nevoie de ajutorul nostru?

Marketing Consultant Expert

PETENTIAL RESEARCH

Cum putem să te ajutăm azi?

Prin trimiterea acestor date sunt de acord să fiu contactat